Sin título

Sin título
Recordando a Monsiváis
Elena Poniatowska
PDF